Η εταιρεία “Κιτάντζης Φυτά και Εφόδια”, παρά την οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα, συνεχίζει να επενδύει στην αγορά. Μια νέα επιχειρηματική μονάδα έχει δημιουργηθεί δίπλα στις εγκαταστάσεις μας στο Μαραθώνα. Η παραγωγή μας θα αυξηθεί σημαντικά και πιστεύουμε ότι αυτές οι κινήσεις θα βοηθήσουν την εταιρεία μας για να ευημερήσει περισσότερο στο εγγύς μέλλον.