fbpx
Από το 1960 στο πλευρό του επαγγελματία!
Κηφισιά 210 80 11914 - Μαραθώνας 22940 67353

Blog

0

Η Εταιρία «ΚΙΤΑΝΤΖΗΣ» ακολουθεί τις εξελίξεις

13 Δεκεμβρίου 2016

Αγαπητοί Φίλες και φίλοι

Η Εταιρία Κιτάντζης, πρωτοπόρα στη Χώρα μας στα θέματα Ανθοκομίας (Παραγωγή και Εμπορία Έτοιμου φυτού, Πολλαπλασιαστικού Υλικού, Εφοδίων, Διακοσμητικού υλικού εσωτερικών και υπαίθριων χώρων, κλπ), στο πλαίσιο ενός πιο σκληρού και πιο απαιτητικού περιβάλλοντος που δημιούργησε μια οικονομική κρίση πρωτοφανούς διάρκειας για τον τόπο μας και όχι μόνο, ξεκινά μια νέα περίοδο προβληματισμού, έρευνας, ενημέρωσης και προώθησης ιδεών και εξελίξεων σε ότι αφορά τον τομέα του Καλλωπιστικού φυτού και της Ανθοκομίας, αλλά και της Επαγγελματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτή.

Φιλοδοξεί να αναδείξει το ευρύτερο περιεχόμενο του κλάδου της Ανθοκομίας (φυτικό υλικό, τεχνικές, εμπορικότητα, χρηστικότητα, κλπ), προς όφελος της Εταιρίας και όσων δραστηριοποιούνται στον κλάδο και ευρύτερα (παραγωγών, φυτωριούχων, κέντρων κήπου, εμπόρων φυτικού υλικού, γεωτεχνικών, κηποτεχνών, αρχιτεκτόνων τοπίου, αρχιτεκτόνων, κατασκευαστών, επενδυτών) και των αναγνωστών μας, με στόχο την αναβάθμιση της πολυδιάστατης επαγγελματικής δραστηριότητας γύρω από το «φυτό», αλλά και προς όφελος του αστικού τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος σε περιαστικό και περιφερειακό επίπεδο.

Τα κίνητρά μας

Κρίνοντας την πορεία του κλάδου στον Ελληνικό χώρο τις τελευταίες δεκαετίες, σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ-28, εμφανίζεται με μεγέθη μιας «στάσιμης αυξομείωσης» της εγχώριας παραγωγής που συμπληρώνεται από εισαγωγές, με μικρής διάρκειας εξάρσεις της ζήτησης (Βλ. Ολυμπιακοί αγώνες), αλλά και μακράς διάρκειας πτωτικά φαινόμενα (Βλ. κατάρρευση του κλάδου της οικοδομής), με περιστασιακά αυξημένες και άλλοτε μειωμένες εισαγωγές, με σταθερή προς πτωτική τη ζήτηση (λόγω της κρίσης) στην λιανική αγορά φυτού και εφοδίων, με πολλά και χρονίζοντα προβλήματα νοοτροπίας και οργανωμένης παρουσίας των παραγωγών και προμηθευτών στην αγορά του φυτού, και με περιορισμένες την οργανωτική διάθεση και τη διακλαδική συνεννόηση (πάντα σε σύγκριση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες).

Τελευταία παρατηρείται μια «δειλή» τάση ανάκαμψης της ζήτησης, περιστασιακά και γεωγραφικά σε περιοχές υψηλών κυρίως εισοδημάτων, σε τουριστικές ζώνες υψηλών προδιαγραφών και πάντοτε συγκριτικά με τις παλαιότερες «προ κρίσης» περιόδους. Επίσης η απορρόφηση καλλωπιστικού φυτού εμφανίζεται ιδιαίτερα μειωμένη και λόγω των μειωμένων δημοσίων επενδύσεων σε έργα οδοποιίας και λοιπά δημόσια έργα.

Η διαχείριση, η συντήρηση και η ανανέωση των χώρων πρασίνου με νέο φυτικό υλικό, ακολουθούν τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης εμφανίζοντας μια «περιορισμένη στα τελείως απαραίτητα» δραστηριότητα (συχνά με ίχνη εγκατάλειψης κατά τόπους) κυρίως σε ότι αφορά τον δημόσιο τομέα (Υπηρεσίες Πρασίνου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση) αλλά και στον ιδιωτικό (μεγάλης κλίμακας εμποροβιομηχανικές εγκαταστάσεις) όπου οι περικοπές των προϋπολογισμών ξεκινούν συνήθως από τον περιβάλλοντα χώρο. Στο μεγαλύτερο μέρος του ιδιωτικού χώρου (τουρισμός, χώροι εργασίας, κατοικία και εξοχική κατοικία), η κατάσταση της «κηποτεχνικής» δραστηριότητας αν και καθόλου «χαρμόσυνη», είναι τελείως διαφορετική με κάποιες αισιόδοξες ενδείξεις «επιμέλειας» και διάθεσης προϋπολογισμών συντήρησης πρασίνου, οι οποίες αν και με περικοπές ενισχύουν μια ικανοποιητική (κάποτε πολύ μεγαλύτερη) αγορά φυτικού υλικού (λιανική και χονδρική), αναλώσιμων εφοδίων και εργασίας.

Παρά τις δυσκολίες, ο κλάδος κρίνεται αρκετά επαρκής από την άποψη της παραγωγικής διαδικασίας και της τεχνικής γνώσης, αλλά χρήζει περισσότερης βοτανικής ενημέρωσης (π.χ. χρήση ευρύτερου φάσματος καλλωπιστικών και νέου φυτικού υλικού και ποικιλιών, κατά προτίμηση προϊόντα ελληνικών παραγωγικών μονάδων, φυτά προσαρμοσμένα στις Ελληνικές συνθήκες και σε συνθήκες συγκεκριμένων βιοκλιματικών ζωνών). Παράλληλα η ποσοτική και ποιοτική ικανοποίηση της αγοράς (εσωτερικής και εξαγωγικού εμπορίου) σε όλες τις περιόδους, συνδέεται με την εκδήλωση ενός σχετικά υψηλού βαθμού «εκσυγχρονισμού» και «εκπαίδευσης», την οργάνωση και την ικανότητα του επαγγελματικού κόσμου να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε συνθήκες (Παραγωγοί και Προμηθευτές φυτού, Μελετητές, Κατασκευαστές).

Με βάση τη σημερινή εικόνα του κλάδου απέναντι στις εξελίξεις και τη δυναμική των αγορών οι οποίες προσφέρουν ευρύ πεδίο επιχειρηματικής δράσης και για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις Φυτού, Αγροεφοδίων και συναφών Υπηρεσιών, η Εταιρία Kitantzis Plants S.A. από την πλευρά της, θεώρησε χρήσιμο να ασχοληθεί και να εστιάσει σε δέκα σημεία ενδιαφέροντος:

KITANTZIS Plants S.A. Marathon Nursery farm

1. ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ να ακολουθεί τις διεθνείς πρακτικές και τάσεις της αγοράς με πιο ερευνητικό και εντατικό ρυθμό, επιλέγοντας, καταγράφοντας, αναλύοντας και δημοσιοποιώντας τα διεθνή δρώμενα και δεδομένα (market intelligence)

2. ΝΑ ΠΡΟΩΘΕΙ (market promotion) τα κοινά συμφέροντα του κλάδου ενισχύοντας την αγορά φυτών και εφοδίων (π.χ. παραδοσιακών και νέων ποικιλιών για καλλωπιστικούς και εδώδιμους σκοπούς) με κριτήρια «οικονομικής ανταποδοτικότητας» όπως είναι η μεγάλη προσαρμοστικότητα στις ελληνικές συνθήκες για οικονομία νερού (xeriscaping), η ανθεκτικότητα στις προσβολές και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες (tolerance) και η αειφορία (suastainability).

3. ΝΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΕΙ έμμεσα και άμεσα μέσω της «πληροφορίας», τα μέσα και τις εγχώριες δυνάμεις για ανάκτηση της εγχώριας αγοράς, εξεύρεση και δημιουργία νέων αγορών στον Ευρωπαϊκό χώρο και σε τρίτες χώρες για τα προϊόντα του κλάδου, καλλιεργώντας μια εξωστρεφή «εξαγωγική» διάθεση και κατεύθυνση (market development), η οποία δυστυχώς δεν υποβοηθείται από την ίδια την Πολιτεία στον βαθμό που απαιτεί ο κλάδος. Η προσπάθεια αυτή θα μπορούσε να αντιγράψει την Αμερικανική Πρακτική προώθησης προϊόντων «γενικώς» χωρίς ονομασίες και εταιρικές ταμπέλες, γνωστή και ως “generic promotion” (π.χ. «γενικώς» για το «Ελληνικό Καλλωπιστικό» φυτό, «γενικώς» για το «Ελληνικό Πολλαπλασιαστικό υλικό», «γενικώς» για το «Ελληνικό αρωματικό ή Φαρμακευτικό φυτό», κ. ά.)

4. ΝΑ ΑΝΑΛΥΕΙ ξένης και ελληνικής προέλευσης έγκυρες έρευνες αγορών κατά τομέα, και περιστασιακά να πραγματοποιεί έρευνες αγοράς κατά προϊόν (market surveys)

5. ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ τις εξελίξεις της εφαρμοσμένης επιστήμης και της τεχνολογίας που θα μπορούσαν να εγείρουν το ενδιαφέρον παραγωγών, εμπόρων και επενδυτών

6. ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΕΙ πληροφοριακό υλικό, πρωτότυπες έρευνες αγοράς, ρεπορτάζ και εκθέσεις

7. ΝΑ ΜΕΛΕΤΑ και να σχολιάζει «πολιτικές» που επηρεάζουν αρνητικά ή θετικά τον κλάδο (σε Τοπικό, Εθνικό, Κοινοτικό και Παγκόσμιο επίπεδο) και να επισημαίνει παραλείψεις, αντιπροτείνοντας ιδέες και λύσεις.

8. ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ αποφάσεις και εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο σε επίπεδο Διεθνών Οργανισμών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, UPOV (Διεθνή Ένωση για την Προστασία των νέων Ποικιλιών), ENA (Ευρωπαϊκή Ένωση Φυτωριούχων), τις ανακοινώσεις και δράσεις των Ενώσεων Αρχιτεκτόνων Τοπίου σε Διεθνές επίπεδο (EFLA & IFLA) αλλά και Κατασκευαστών Τοπίου και έργων Πρασίνου στην Ευρώπη και σε τρίτες Χώρες, των Συνδέσμων Τοπίου και Φυτωρίων στις ΗΠΑ κατά Πολιτεία και κατά Πολιτειακές ομάδες (Landscape and Nursery Associations), των Ενώσεων Παραγωγής και Εμπορίας Σπόρων της Ευρώπης, των ΗΠΑ, την Διεθνή Ομοσπονδία Σπόρων και Πειραματικής καλλιέργειας Σπόρων (ESA, ASTA, ISF, ISTA), την Διεθνή Ένωση Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (IPPS), κ. ά.

9. ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με Οίκους, Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Φορείς του Εξωτερικού, αλλά και του Εσωτερικού με σκοπό την γνωριμία και την ανάδειξη του ερευνητικού και τεχνολογικού θεματολογίου πειραματικών και συστηματικών εφαρμογών, που αφορά «καινοτομίες», «τεχνικές μεθόδους» και «προϊόντα» που έχουν άμεση σχέση και επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την ανάπτυξη του κλάδου.

10. ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ως παρατηρητήριο σε θέματα, μεθόδους και πολιτικές προστασίας της αγροτικής και της φυσικής βιοποικιλότητας, των εξελίξεων της γεωργικής γενετικής μηχανικής, των μεθόδων αναπαραγωγής και παραγωγής φυτικού υλικού, του σχεδιασμού, της εγκατάστασης και διαχείρισης πρασίνου στα επίπεδα μικροτοπίου και μακροτοπίου (όλες ανεξαιρέτως τις τάσεις ανάπτυξης «πρασίνου» στον αστικό, περιαστικό και περιφερειακό χώρο, στην Πόλη και στην Ύπαιθρο).

Στο θεματικό αυτό πλαίσιο και με αρχή τον μήνα Δεκέμβριο του 2016, η σελίδα της Εταιρίας Κιτάντζης ξεκινά μια φιλόδοξη συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες του Κλάδου, αναγνωρισμένου κύρους και εμπειρίας.

Προγραμματίζει να δημοσιοποιεί τέσσερα «θέματα» μηνιαίως. Η ανάγνωση και ενημέρωση θα είναι δυνατές για όλες και όλους τους φίλους αναγνώστες της σελίδας και όχι μόνο, ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς, καθώς και οι αναδημοσιεύσεις ή οι αναφορές στο περιεχόμενο, με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται οι βασικές αρχές δεοντολογίας (ευδιάκριτη αναφορά στην πηγή προέλευσης των κειμένων και στους συντάκτες).